Perspectief criminaliteitsbestrijding Openbaar Ministerie 2016-2021 Parket Procureur Generaal Curacao, Sint Maarten, BES

Print

Met dit perspectief op de criminaliteitsbestrijding presenteert het Parket Procureur- Generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn visie op de rechtshandhaving voor de komende jaren en de wijze waarop het daaraan invulling wil geven. Wat zijn de ambities? Waar staat het OM nu en waar wil het naartoe? Welke rol wil het OM zelf vervullen in de criminaliteitsbestrijding en welke verwachtingen heeft het van het bestuur, de veiligheidspartners en maatschappelijke organisaties, burgers, bedrijven en de samenleving als geheel?

Een perspectief is geen actieplan maar een koersbepaling. Deze is richtinggevend voor de concretisering van beleid en acties in de jaarplannen van de verschillende parketten.
Het geeft evenmin een uitputtend overzicht van het beleid op alle thema’s waarop het OM actief is. De focus ligt op belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen die het OM – samen met de partners en de samenleving – de komende jaren wil realiseren en schetst de grote, strategische lijnen waarlangs deze hun beslag kunnen krijgen.

De afgelopen jaren zag het OM zich geconfronteerd met een toename van onderzoeken naar zwaardere en ondermijnende vormen van criminaliteit. De bedreigingen vanuit de (internationale) georganiseerde misdaad zijn onverminderd groot, zo niet groter dan ooit. Tegelijkertijd zijn de landen qua infrastructuur en instituties op dit moment nog onvoldoende opgewassen tegen deze criminaliteit, die juist de kwetsbare schaal van jonge democratieën en kleinschalige samenlevingen opzoekt om zich te nestelen. Dit leidt tot integriteitsschendingen en breuklijnen in de rechtsstaten. Naast deze landoverstijgende criminaliteitsvormen zijn ook de high impact criminaliteit en de veelvoorkomende criminaliteit onverminderd bronnen van grote zorg, omdat die van directe invloed zijn op het (on)veiligheidsgevoel van burgers en ondernemers.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now