Pensioenfonds Caribisch Nederland Jaarverslag 2016

Print

Het jaarverslag 2016 van Pensioenfonds Caribisch Nederland is uitgegeven.

Uitdagingen
2016 kende voor Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) opnieuw grote uitdagingen. De grootste zorg van het bestuur blijft de financiële positie van het pensioenfonds. In dit kader heeft het bestuur doorlopend contact gezocht met de Nederlandse Staat om te zoeken naar een oplossing voor de problematiek die naar de mening van het bestuur is ontstaan bij de oprichting van PCN c.q. door het aandringen van de DNB op het toepassen van Nederlandse grondslagen bij het berekenen van de pensioenverplichtingen. Het bestuur spant zich daarbij tot het uiterste in om te voorkomen dat de consequenties van een onvoldoende financiering uiteindelijk worden afgewenteld op de deelnemers van het pensioenfonds.

Verlaging Pensioen
Het overleg met de Staat heeft - conform de regelgeving in Europees Nederland - geleid tot een verlenging van de hersteltermijn met twee jaar. Alhoewel dit PCN meer ruimte geeft om te herstellen op korte termijn, is deze maatregel niet afdoende gebleken om een korting op de pensioenen geheel te voorkomen. Het bestuur heeft dan ook het besluit moeten nemen om de pensioen per 1 april 2017 met 3,5% te verlagen.

Rechtszaak
Het bestuur betreurt het ten zeerste dat het overleg met de Staat deze korting niet heeft kunnen voorkomen. Het bestuur heeft besloten een rechtszaak tegen de Staat in te dienen als uiterste middel om de rechten van de deelnemers te beschermen. PCN hoopt echter alsnog in gesprek met de Staat tot een oplossing te komen voordat de rechtszaak medio 2017 aanvangt.

Ontwikkelingen

• Investeringen

Naast de zorgen over de financiële positie van PCN zijn er ook andere ontwikkelingen te melden. PCN heeft in haar beleid opgenomen om investeringen in Caribisch Nederland in haar portefeuille op te nemen. Het bestuur ziet een aantal concrete mogelijkheden die in de loop van 2017 gerealiseerd kunnen worden. Daarmee verwacht PCN enerzijds een bijdrage te kunnen leveren aan de economie en leefomgeving in Caribisch Nederland en anderzijds een verdere diversificatie aan te brengen, die waarde toevoegt aan de totale beleggingsportefeuille.

• Samenwerking

De samenwerking met andere Caribische fondsen binnen de pensioenkoepel Capas wordt door PCN als positief ervaren. Naast het samen en dus meer kosten efficiënt organiseren van opleidingen op de eilanden zelf, wordt de mogelijkheid verkend samen met zusterfondsen van de andere eilanden op te trekken als het gaat om beleggen in de regio zelf. Hierbij kan PCN profiteren van de ervaring binnen andere fondsen en kunnen, door samenwerking, de risico’s worden gespreid en beter worden beheerst.

Het complete jaarverslag is beschikbaar onder de knop:

Aantal pagina’s 107 • Taal Nederlands • Land Caribisch Nederland (BES)

Bron: Pensioenfonds Caribisch Nederland
Tags:  social security & national health insurance, pensioenfonds, algemeen pensioenfonds, pensioen, belasting, belastingdienst caribisch nederland, bcn, verzekering, begroting, jaarverslag, bonaire, saba, sint eustatius, st.eustatius, bes, compliance, apna, curacao, overheid

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now