Penitentiaire inrichting Sint Maarten

Print

In zijn Jaarplan 2016 heeft de Raad voor de rechtshandhaving (hierna: de Raad) vastgelegd welke onderzoeken in 2016 worden uitgevoerd. Bij de totstandbrenging van het jaarplan is rekening gehouden met een verzoek van het Justitieel Vierpartijen Overleg uit 2015 met betrekking tot de monitoring van de CPT aanbevelingen. In 2016 heeft de Raad aan dat verzoek beantwoord middels aankondiging van een drietal onderzoeken in 2016 en 2017. Het onderhavige onderzoek is het eerste van drie onderzoeken en betreft de gevangenis en huis van bewaring te Pointe Blanche, waarbij is gekeken naar de onderwerpen rechtspositie en personeel & organisatie.

De Raad maakt zich ernstige zorgen over de huidige situatie van de gevangenis en huis van bewaring. Ten aanzien van beide onderwerpen is de Raad genoodzaakt te concluderen dat de inrichting nog ver verwijderd is van een niveau, waarvan kan worden gezegd dat het voldoet aan (inter-)nationaal gestelde wet- en regelgeving en (CPT) normen.

De huidige problematiek gaat de gevangenis organisatie ver te boven. In verband hiermee wijst de Raad op de ernstige gevolgen die deze problematiek zal vormen voor het land Sint Maarten en het Koninkrijk als geheel. De Raad dringt daarom sterk aan op actie op zeer korte termijn.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now