Ontwikkelingsplan 2017 - 2021 Suriname

Print

In overeenstemming met artikel 40 van onze Grondwet, dat voorschrijft dat met inachtneming van de sociale en economische doelstellingen van de Staat, om de vijfjaar een ontwikkelingsplan bij wet moet worden vastgesteld, wordt het ontwikkelingspan lopende van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016, nu overgenomen door een nieuw plan, geldend voor de planperiode 2017 tot en met 2021.

Het Ontwikkelingsplan 2017-2021, het gebruikelijk tekstuele plandocument, is georganiseerd in vijf delen:

Deel 1: Uitgangspositie en Strategische Benadering voor de Planperiode 2017-2021
Deel 2: Institutionele Veranderingen en Ontwikkeling van de Voorwaardenscheppende Sectoren
Deel 3: Sector en Regionale Planning: Sector en Regionale Strategieën,
Deel 4: Strategie voor Cross-Cutting Ontwikkelingsdoelen
Deel 5: Financierings- en Uitvoeringsmodaliteiten

Bij het opstellen van dit OntwikkelingsPlan is uitgegaan van de methode van strategische planning. Bijgevolg moet het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (kortheidshave verder afgekort met OP 2017-2021) gezien worden als richtinggevend voor de beleidsprogramma's en -maatregelen in de komende vijf jaren: het plan stelt waar Suriname in 2017 is, waar wij willen zijn in 2021  en hoe wij daar moeten komen. Het formuleert in technische zin de ontwikkelingsdoelen en -uitkomsten voor minstens de komende vijfjaren en geeft de principes aan die gevolgd zullen worden in het ontwikkelingsproces. Het is dan ook een flexibel raamwerk, dat indien het gevolgd wordt, kan bewerkstelligen dat verschillende actoren in de particuliere en publieke sector, die opereren in verschillende bedrijfstakken en regio's van het land, toch in staat zijn gezamenlijk dezelfde doelen te bereiken.

Meer details uit het ontwikkelingsplan leest u terug onder de knop:

Deel 1


Deel 2


Bijlagen 2 en 3


Bijlagen 4 en 5


Aantal pagina’s 165 • Taal Nederlands • Land Suriname

Bron: Stichting Planbureau Suriname
Tags: economy, economie, suriname, plan, financien, bouterse, overheid, investering, ict, budget.

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now