Onderzoek aanpak bestrijding van atrako's op Bonaire

Print

Atrako’s, in Eurpees Nederland aangeduid met de term roofovervallen, hebben vaak een grote impact op de slachtoffers. Daarnaast tasten zij het veiligheidsgevoel van de samenleving aan. Het is dan ook van groot belang dat deze vorm van criminaliteit wordt aangepakt.

De Raad voor de rechtshandhaving heeft onderzocht op welke wijze de politie, in samenspraak met het Openbaar Ministerie BES, op Bonaire roofovervallen bestrijdt. In dit rapport staan de resultaten van dat onderzoek. Een van de uitkomsten is dat het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) in verband met capaciteitsproblemen de projectmatige aanpak van atrako’s in 2014-2015 geruime tijd heeft moeten loslaten. Desondanks is het aantal atrako’s in de jaren 2013-2015 aanzienlijk teruggelopen. Het KPCN is er, met ondersteuning van een aantal partners, in die periode in geslaagd een aantal atrako’s op te lossen; de plegers zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. In zoverre kan dan ook worden gesproken van een succesvolle aanpak van de bestrijding van atrako’s op Bonaire.

Het is aan het korps om, samen met het OM, te blijven zoeken naar de juiste balans in de opsporing en zich daar waar nodig te verzekeren van hulp. Het gegeven dat de aanpak van geweldscriminaliteit door zowel het OM als het KPCN als speerpunt is benoemd, geeft de Raad het vertrouwen dat de bestrijding van atrako’s de vereiste aandacht blijft krijgen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now