Landsverordening wijziging Landsverordening bestemmingsheffing AZV en Landsverordening algemene ziektekostenverzekering juli 2015 Aruba

Print

LANDSVERORDENING van 6 juli 2015 tot wijziging van de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59) en de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), alsmede tot vaststelling van premiepercentages, werkgeverspremie en premie-inkomensgrens voor de heffing van AZV-premies. 

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now