Landsverordening vaststelling begroting Sint Maarten dienstjaar 2017 / National Ordinance stipulating budget Sint Maarten year 2017

Print

De Staten hebben in hun vergadering van de Centrale Commissie van gedachte gewisseld met de regering over de Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2017 De Staten beschouwen het onderhavig ontwerp voldoende voorbereid te zijn indien de hieronder gestelde vragen tijdig voor de openbare behandeling zijn beantwoord opdat het ontwerp in een openbare vergadering kan worden behandeld.The Parliament in its meeting of the Central Committee had an exchange of views with the Government on the Draft National Ordinance stipulating the budget of the country for the year 2017.
The Parliament considers the draft to be sufficiently prepared if the questions asked below are answered in time for the public meeting so that the draft can be discussed in a public meeting. 

 

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now