Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Jaarverslag 2016

Topic - Reading time 1 minute

Op basis van de Rijkswet Kustwacht legt de Minister van Defensie, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met dit jaarverslag verantwoording af over het functioneren van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden

Op basis van de Rijkswet Kustwacht legt de Minister van Defensie, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met dit jaarverslag verantwoording af over het functioneren van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

Hoofdstuk 1
Hierin worden de missie, taken en prioriteiten, evenals de globale verdeling van de beschikbare capaciteiten uiteengezet. Ook de informatie huishouding, de (internationale) samenwerking en de ontwikkelingen die de verslagperiode overstijgen, komen in dit hoofdstuk aan bod.

Hoofdstuk 2
Hierin worden de resultaten van 2016 afgezet tegen de doelstellingen uit het Jaarplan 2016 in de domeinen Operaties, Personeel en Materieel.

Hoofdstuk 3
Dit hoofdstuk bevat de financiële verantwoording voor 2016.

Het jaarverslag is beschikbaar onder de knop:

Aantal pagina’s 23 • Taal Nederlands • Land Koninkrijk der Nederlanden

Bron: Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied