Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Jaarverslag 2013

Print

In 2013 is de Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied erin geslaagd om de meeste plannen zoals opgenomen in het Jaarplan 2013 te realiseren. Niettemin kende 2013 in het personele en materiële domein ook tegenslagen. Mede dankzij het concept Informatie Gestuurd Optreden’ (IGO), bleef de Kustwacht in staat haar capaciteiten efficiënt en gericht in te zetten. Het concept rust op de drie pijlers van solide informatie-uitwisseling van en tussen vliegende en varende Kustwachteenheden (mede gevoed door ketenpartners en internationale partners), gerichte keuzes bij de inzet van personeel en materieel en (internationale) samenwerking.

In het operationele domein heeft de Kustwacht de geplande vaardagen en vlieguren vrijwel volledig gerealiseerd. De inzetbaarheid van de boordhelikopter stond in 2013 ten gevolge van technische problemen en capaciteitsgebrek bij Defensie onder druk. Wel werd voor het eerst de nieuwe maritieme helikopter NH-90 vanaf het bevoorradingschip Zr. Ms. Amsterdam ingezet in het Caribische gebied. De NH-90 is uitgerust met zeer moderne en hoogwaardige sensoren waarmee de omgeving nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. De operationele ervaringen met dit toestel waren positief.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now