Jaarverslag Zorgraad 2014 - 2016 Suriname

Print

Het jaarverslag van de Zorgraad van de Uitvoeringsorgaan Basiszorg is gepubliceerd. Met dit verslag legt de Raad verantwoording af over zijn werkzaamheden van de periode oktober 2014 tot en met 31 december 2016 gebaseerd op de Wet Nationale Basiszorgverzekering (BZV).

Doel van het verslag


Het jaarverslag is bedoeld om de transparantie van de prestaties te bevorderen. Dat gebeurt door te functioneren in een “brugfunctie” naar de dienst – en zorgverleners. De gegevens in dit verslag zijn verzameld en beheerd door de Zorgraad, zijnde een onafhankelijk adviesorgaan van de regering.

Prestaties


• Integriteiscode
• huishoudelijk reglement
• Concept Staatsbesluiten

Initieel is gewerkt aan het versterken van de interne organisatie, waarbij de Integriteitscode en het Huishoudelijk reglement tot stand zijn gekomen. Voor het uitvoeren van de taken van de Zorgraad zoals beschreven in de wet is een aanzet gedaan tot het opstellen van concept Staatsbesluiten.

Vooruitblik 2017


De Zorgraad heeft voor 2017 een aantal zaken uiteengezet welke hij vanuit zijn taken en bevoegdheden wil uitvoeren, met als doel het verbeteren van de zorg als geheel. Dit houdt in inzicht krijgen in verschillende processen en stromen, dataverzameling en inzicht krijgen in de ervaring van de samenleving.

• Procedures en financiële stromen
• Informatievergaring en informatiedeling
• Kwaliteit en toegankelijkheid

Meer informatie is te lezen in het jaarverslag onder de knop:

Aantal pagina’s 16 • Taal Nederlands • Land Suriname

Bron: Uitvoeringsorgaan Basiszorg
Tags: social security and national health insurance, social & health insurance, suriname, jaarverslag, rapport, ziekenhuis, vergunningen, zorg, verzekering, basisverzekering, health, healthcare, centrale bank, centrale bank suriname

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now