Jaarverslag Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) Curacao 2014

Print

Begin 2014 kon het ORV na een periode van verhuizing en gereed maken van de diverse voorzieningen, haar werkzaamheden oppakken aan de mortiersweg 5. Eind januari hadden we internet, telefoonlijnen en zijn de leslokalen waaronder ook de computerlokalen gereed gemaakt voor gebruik. Tegelijkertijd werd er natuurlijk ook hard doorgewerkt aan het traject om de verbouwing van onze gebouwen op Rio Canario te kunnen starten.

In het eerste kwartaal van 2014 hebben we ook zeer verdrietige momenten meegemaakt door het plotseling overlijden van collega Kyshaira la Cruz-Passial.

In het eerste kwartaal van 2014 hebben we de eerste klas medewerkers Intake en Service van de KPC mogen ontvangen.
Deze klas heeft als eerste een nieuwe opleiding conform het inrichtingsplan van de KPC mogen volgen. Deze opleiding is ook volledig conform de nieuwe opleidingsstructuur van het ORV uitgevoerd, conform deelkwalificaties en onderwijseenheden en met een Beroeps Praktijk Vorming (BPV). De BPV is samen met ETE ontwikkeld en ook in de mentoren cursus behandeld. De praktijkbegeleiders van de kandidaten I&S zijn de eerste groep die de mentoren cursus afgesloten hebben met een examen.

Intake & Service is ook de eerste opleiding waarin een onderwijsovereenkomst is afgesloten ondertekend door alle aspiranten, korpschef KPC en de Directeur ORV.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now