Jaarverslag Ombudsman 2017 Curaçao

Topics: General GovernmentReading time 2 - 3 minutes
Print

 -This publication is only available in Dutch - 

Het jaarverslag 2017 van de Ombudsman Curaçao is gepubliceerd.

Hierin wordt aandacht besteed aan onder meer de behandeling van klachten en aan de wijze waarop invulling is gegeven aan de bedrijfsvoering van het instituut. Daarnaast blikt de Ombudsman terug en wordt er met een kritische blik gekeken naar de wijze waarop de overheid is omgegaan met de door het instituut in het verleden uitgebrachte aanbevelingen. 

Terugblik

In vergelijking tot het jaar 2016 was er in 2017 sprake van een toename van het aantal bij de Ombudsman ingediende verzoeken. Deze toename schrijft de Ombudsman voornamelijk toe aan het feit dat op diverse gebieden extra inspanningen zijn verricht om aan het instituut van de Ombudsman meer naamsbekendheid te geven.

Jaar 2017

Zoals in voorgaande jaren, heeft de Ombudsman ook in 2017 zoveel mogelijk getracht om ingediende verzoeken snel en efficiënt op te lossen. In de In de praktijk zijn ingediende verzoeken dan ook voor een groot deel via rechtstreeks  contact (via email of telefoon) met het ambtelijk apparaat behandeld. 

De Ombudsman heeft in het verslagjaar verder een aanvang gemaakt met diverse formele onderzoeken. Hierbij ging het zowel om onderzoeken op verzoek van een rechtzoekende als om onderzoeken uit eigen beweging. Deze onderzoeken hadden betrekking op uiteenlopende onderwerpen, zoals ervaringen van burgers met de dienstverlening door diverse individuele overheidsorganisaties en de wijze waarop in het ambtelijk apparaat wordt omgegaan met mogelijke belangenverstrengeling van medewerkers. 

Hoogtepunt

In het kader van de bedrijfsvoering van de Ombudsman zijn in 2017 verder diverse ondersteunende processen, zoals een “socialmediacode”, vastgesteld. Ook de bestaande gedragscode voor het Bureau van de Ombudsman is herzien en opnieuw vastgesteld. Met de vaststelling van een interne klachtenregeling door de Ombudsman, is tevens formeel mogelijk gemaakt dat klachten kunnen worden ingediend over gedragingen van de Ombudsman en zijn organisatie. Deze interne klachtenregeling beschouwt de Ombudsman als één van de hoogtepunten uit het verslagjaar. 

Inhoudsopgave

Het jaarverslag gaat verder inhoudelijk in op:

  1. De effectiviteit van de Ombudsman in retrospective: 2015 - 2016
  2. De werkzaamheden van de Ombudsman
  3. De bedrijfsvoering van het Bureau van de Ombudsman

Aantal pagina’s 137 • Taal Nederlands

Bron: https://www.ombudsman-curacao.cw/

Het volledige jaarverslag van de Ombudsman is beschikbaar onder deze knop:

Jaarverslag 2017 Ombudsman Curaçao

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now