Jaarverslag Financial Intelligence Unit Aruba 2015

Print

Bezuinigingsmaatregelen
Onder invloed van bezuinigingsmaatregelen van het land Aruba staat de begroting van het Meldpunt in toenemende mate onder druk. De begroting van het Meldpunt is in de jaren 2008-2014 steevast aangevuld met externe financiële middelen. Deze middelen zijn ter beschikking gesteld door de FDA (Fondo Desarayo Aruba) in het kader van het Nationale Veiligheidsplan 2008-2012. Het Nationale Veiligheidsplan 2008-2012 wordt gefinancierd uit de vrijgekomen middelen van de schuldsanering van de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking.

Het doel van het Nationale Veiligheidsplan 2008-2012 is om het Meldpunt institutioneel te versterken.
Hiertoe is een projectdossier opgesteld met als titel “Capaciteitsversterking van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties”. In dit project zijn de gewenste projectactiviteiten opgenomen waarvoor externe financiële middelen zijn gealloceerd.

Financieringsmiddelen ontoereikend
Het jaar 2014 is het laatste jaar dat de begroting van het Meldpunt met externe financiële middelen aangevuld is. Voor 2015 en de daaropvolgende jaren is een correctie noodzakelijk op de begroting van het Meldpunt. Zonder structurele correctie is de begroting niet toereikend om uitvoering te geven aan de wettelijke taken van het Meldpunt zoals vastgelegd in artikel 20 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (LWTF).

Door het Ministerie van Financiën wordt een oplossing gezocht voor het financieringstekort. Voorop staat dat het Meldpunt structureel voorzien moet zijn van voldoende middelen en materieel om uitvoering te kunnen geven aan haar wettelijke taken. Tot het moment van publicatie van dit jaarverslag heeft het Ministerie van Financiën nog geen uitsluitsel gegeven.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now