Jaarverslag 2016 Openbaar Ministerie Curacao

Print

Het jaarverslag van het Parket in eerste aanleg van Curaçao over het dienstjaar 2016 is gepubliceerd. Dit jaarverslag vormt in relatie tot het interne jaarplan 2016 een instrument ter evaluatie van wat de beleidsplannen daadwerkelijk hebben opgeleverd.

Strafzaken
Het jaar 2016 gaf een lichte stijging te zien van de instroom van het aantal strafzaken; van 1230 in 2015 naar 1283 in 2016. Mede dankzij de operationalisering van de VVC (veel voorkomende criminaliteit) “cockpit” op politiebureau Rio Canario, konden meer zaken sneller en betekenisvoller worden afgedaan.

Verkeer
Ook op het terrein van verkeer zijn successen geboekt. KPC en OM hebben zich in 2016 hard gemaakt voor meer aandacht voor ernstige verkeerszaken, een snellere doorlooptijd van de zaken, betere kwaliteit van de strafzaken en een integrale aanpak van de verkeersproblematiek op Curaçao. Bij het sluitstuk van de verkeershandhaving, de boete-inning is ook een stijging te zien van 10% ten opzichte van 2015, tot ruim 1.2 miljoen gulden.

Mega strafzaken

• Bientu
• Babel

Twee mega strafzaken werden in 2016 succesvol in eerste aanleg afgesloten. Het betreft de zaak Bientu, een langlopend onderzoek naar witwassen en belastingontduiking en de zaak Babel naar o.a. ambtelijke corruptie en witwassen. De vonnis in de zaak Bientu is inmiddels onherroepelijk en heeft geleid tot het vrijkomen van een groot geldbedrag ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding.

Samenwerking
Het Parket heeft in 2016 samen met haar traditionele ketenpartners, zoals het KPC, maar ook niet-traditionele partners zoals de zorgsector en delen van het bedrijfsleven weer significante stappen gezet in de doorontwikkeling van een integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken. De ambities en strategieën zijn neergelegd in meerjarenperspectief, jaarplannen en een veiligheidsagenda.

Het jaarverslag gaat inhoudelijk in op de volgende punten:


  1. Strategie en beleid

  2. Prestaties

  3. Projecten

  4. Bedrijsvoering

  5. Begroting / Financiën


 

Het volledige jaarverslag is beschikbaar onder de knop:

Aantal pagina’s 26 • Taal Nederlands • Land Curacao

Bron: Openbaar Ministerie
Tags:  justice & law enforcement, ministerie van justitie, financien, financiën, justitie, politie, begroting, curacao, jaarverslag, verslag, jaarplan, plan, bonaire, aruba, openbare ministerie, openbaar ministerie, belasting, kustwacht, douane, zorg

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now