Jaarverslag 2016 Openbaar Ministerie BES

Print

Het jaarverslag van het Openbaar Ministerie Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES) over het jaar 2016 is gepubliceerd. Het Openbaar Ministerie blikt hiermee terug op een bewogen jaar waarin er hard gewerkt is aan het afhandelen van strafzaken, waar ze veel nieuwe collega’s hebben mogen verwelkomen, waar onderzoek DRUM een belangrijke rol heeft gespeeld en waar hun nieuwe rol en aanwezigheid op de Bovenwindse eilanden vorm kreeg.

Voorbeeldfunctie
Als Openbaar Ministerie BES hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie en spelen communicatie en informatie een steeds crucialere rol. We treden regelmatig naar buiten met informatie over het verloop van opsporingsonderzoeken en strafzaken. Daarnaast wordt, vooralsnog vooral op Bonaire, regelmatig in de media aandacht besteed aan afhankelijkheden, procedures, dilemma’s en keuzes waarmee de Openbare Ministerie geconfronteerd wordt.

Het is belangrijk dat het OM niet alleen open is over wat we aan strafzaken doen maar ook over de omstandigheden waaronder gewerkt wordt en over de manier waarop we knelpunten tegemoet treden en kansen proberen te benutten.

Het jaarveslag gaat inhoudelijk in op de volgende punten:

1. Strategie en beleid
2. Bedrijfsvoering
3. Jaarcijfers en
4. Financiën

Strategie
2016 was het jaar van de verdere professionalisering van het OM BES; het jaar van het verminderen van kwetsbaarheid in de werkprocessen en het aanbrengen van meer informatiegerichte sturing in de keten. Het jaar waarin de herinrichting van de bovenwinden vorm gekregen heeft en het jaar waarin het eiland opgeschrikt werd door het overlijden van een politieagent tijdens de uitvoering van zijn taak. Het jaar waarin Parket Procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba het ‘Perspectief op de criminaliteitsbestrijding 2016-2021’ heeft opgeleverd en de ambities gesteld zijn voor de komende jaren.

Financiën
Het OM BES heeft in 2016 slechts 92% van haar begroting gespendeerd. Belangrijkste reden voor het niet volledig benutten van de begroting is dat er enkele grote uitgavenposten, zoals de verbouwingen, niet hebben plaatsgevonden. De aanschaf van nieuwe hardware is uitgesteld naar 2017. Dit heeft ertoe geleid dat 2016 positief is uitgevallen ten opzichte van de begroting. In 2017 zullen deze uitgestelde posten wel ingevuld worden, wat uiteraard invloed heeft op de uitgaven.

Het complete jaarverslag is beschikbaar onder de knop:

Aantal pagina’s 21 • Taal Nederlands • Land BES

Bron: Openbaar Ministerie
Tags:  justice & law enforcement, ministerie van justitie, financien, justitie, politie, begroting, curacao, jaarverslag, plan, bonaire, saba, st.eustatius, statia, openbare ministerie, openbaar ministerie

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now