Jaarverslag 2016 Algemeen Pensioenfonds Curacao

Print

Op 12 mei 2017 heeft het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) het 80 jaar bestaan van het ambtenaren pensioenfonds gevierd en in deze jaren is veel gebeurd. Het waren bijzondere jaren maar ook jaren waarin APC grote uitdagingen heeft gekend. De financiële crisis in 2008 en de inkrimping van onze markt als gevolg van de staatkundige herstructurering in 2010 zijn daar enkele voorbeelden van. Als pensioenfonds hebben wij ook veel bereikt. Zo is de huidige financiële positie van APC gezond te noemen.

Financiële markten wereldwijd

2016 was een roerig jaar waarbij de financiële markten onder invloed van enkele dominante ontwikkelingen stonden die zich vertaalden in een hoge volatiliteit op de financiële markten wereldwijd. De onrust werd voornamelijk veroorzaakt door de teruglopende economische groei in China en andere opkomende economieën, de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, alsook de referendumuitslag in het Verenigd Koninkrijk, waar men heeft gekozen om uit de Europese Unie te stappen (BREXIT). De financiële markten herstelden erg snel hierna, ook mede vanwege de stijgende olieprijzen en de stabiliserende energiemarkten nadat een akkoord met OPEC werd bereikt over de vermindering van de productie van olie.

Binnenlandse portefeuille
Ook voor de binnenlandse portefeuille was 2016 een relatief goed jaar in vergelijking tot het jaar daarvoor. Gedurende het jaar hebben zich een aantal positieve beleggingsmogelijkheden voorgedaan die APC kon kapitaliseren en werd er voor circa NAf 130 miljoen uitgezet aan diverse nieuwe leningen.

Vooruitblik
Maar APC kijkt ook vooruit. Daar zit immers de kracht van onze organisatie. APC heeft vele veranderingen doorgevoerd om ook de interne organisatie klaar te stomen voor de toekomst. Van een procesgerichte organisatie naar een organisatie gericht op excellente service. Zo kunnen private partijen via de strategische partners van APC profiteren van een solide en krachtig pensioenfonds als APC. Ook op het gebied van investeringen zullen we ons blik meer en meer op de toekomst richten. APC realiseert zich terdege dat een goede en gezonde toekomst voor APC hand in hand gaat met een solide ontwikkeling van onze maatschappij en economie.

Meer informatie is te lezen in het jaarverslag onder de knop:

Aantal pagina’s 67 • Taal Nederlands • Land Curacao

Bron: Algemeen Pensioenfonds Curacao
Tags: social security and national health insurance, social & health insurance, curacao, apc, jaarverslag, rapport, verzekering, centrale bank, centrale bank van curacao en sint maarten, pensioen, algemeen pensioen, algemeen pensioenfonds, pensioen Curacao, pensioenen Curacao, algemeen pensioenfonds curacao, pensioenleeftijd, pensioenfonds, belasting, belastingen, financien, minister van financien, begroting, overheid curacao, compliance

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now