Jaarverslag 2015 Raad van Advies Sint Maarten

Print

Dit jaarverslag dient om de lezer enig inzicht te verschaffen in de werkzaamheden en beschouwingen van de Raad van Advies gedurende het jaar 2015.

De Raad heeft in totaal 30 adviezen ontvangen. Dit is tot nu toe het hoogste aantal per jaar geweest. Verder treft u een overzicht in getal en beeld van bijgewoonde vergaderingen, gemoeide kosten en uitgebrachte adviezen. De Raad heeft ook voor uw lezing 3 adviezen uitgekozen zoals ze in het geheel zijn uitgebracht.

Wat Landsfinanciën betreft is het Sint Maarten nog niet gelukt om zich aan de regels van de Rijkswet Financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten te houden en een realistische en sluitende begroting te presenteren. De Raad heeft daardoor de zeer interessante thema met als titel: “De uitdagingen met betrekking tot Overheidsfinanciën” onder uw aandacht gebracht.

Uit een steekproef dat de Raad via de nader rapporten heeft gedaan van tien in 2013 en 2014 uitgebrachte adviezen, wijst de uitslag uit dat de regering de adviezen van de Raad in 92% van de gevallen, opvolgt. Deze noemenswaardige hoge percentage is naar de mening van de Raad voornamelijk te wijten aan de professionele en objectieve aanpak dat de Raad via zijn vastgestelde toetsingskaders toepast.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now