Jaarverslag 2015 Openbaar Ministerie Parket Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Print

In dit Jaarverslag over 2015 wil het Openbaar Ministerie BES inzicht geven en verantwoording afleggen over wat in dat jaar is verricht en opgepakt. Het parket is gegroeid van een driemanspost tot een parket met 12 werknemers. In 2015 was de bouwfase voorbij en is een start gemaakt met het professionaliseren van het Openbaar Ministerie als dienst en de strafrechtsketen als geheel.

Dit houdt voomarnelijk in dat in 2015 is getracht een begin te maken om die professionalisering vorm te geven, door middel van het aanleggen en uitbreiden van de automatisering, het veredelen van het primair proces in procesbeschrijvingen, het herinrichten van het primaire proces op de drie eilanden en het op sterkte brengen van de personele capaciteit. Dit is een meerjarenproject, waar in 2015 de basis voor is gelegd.

In dit licht is kritisch gekeken naar de werkprocessen en hoe zij het beste ingevuld kmmen worden. Een gevolg hiervan is dat de structuur zoals die op de drie eilanden aanwezig was is losgelaten. Het werkproces en de invulling van de taken op de drie eilanden zijn opnieuw ingericht, naar de huidige behoeften en op basis van de in de afgelopen jaren opgedane ervaringen.

In het volgende hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de bedrijfsmatige randvoorwaarden zoals automatisering, personeel en de organisatie. In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op de besh·ijding van criminaliteit en de ketensamenwerking op en tussen de (ei)landen.

De stappen die zijn gezet en die zijn aangekondigd hebben de organisatie en de medewerkers uit de comfortzone gehaald. Het heeft onzekerheid veroorzaakt en er is veel van hen gevraagd.
In dit voorwoord wil ik mijn waardering uitspreken voor de inzet die in deze periode is geleverd en de mooie resultaten die het parket heeft geboekt.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now