Jaarverslag 2015 Nationaal Archief Curacao

Print

In het verslagjaar hebben een aantal belangrijke zorgtaken aandacht gekregen. Te noemen zijn de inrichting van het depot, de overdracht van de ministeries naar het Nationaal Archief en de opleiding van de beheerders.

Grote dossiers die opgenomen werden in het Jaarplan 2015 en aan het eind van het jaar op de begroting werden opgenomen. Daarmee is uitvoering van deze belangrijke zorgtaken voor 2016 in zicht gekomen.

Het in beheer overdragen van de archieven van de overheid naar het Nationaal Archief draagt direct bij aan een belangrijk onderdeel van de missie van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.
Het zorgt voor openbaar, transparant bestuur. Het geeft de burger de mogelijkheid kosteloos de originele documenten van de overheid in te zien. Daarmee wordt voldaan aan het democratische principe dat de overheid na 20 jaar verantwoording aflegt aan het publiek over haar handelen ten opzichte van de gemeenschap.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now