Jaarverslag 2015 Basiszorg Uitvoeringsorgaan Suriname

Print

Het Bestuur van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) presenteert met dit document de jaarverslagen van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en Zorgvoorzieningenfonds over de periode oktober 2014 tot en met 31 december 2015.

Wet Nationale Basiszorgverzekering
De verslagperiode wordt gekenmerkt als de startperiode van de uitvoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering door het UO Basiszorg. Daarbij ging het om het ontwikkelen van processen en procedures voor de werking van de Wet en tegelijkertijd het waarborgen van een adequate uitvoering. Verder is getracht een goede modus van samenwerking en een werkbare interactie te vinden met alle relevante actoren en direct belanghebbenden.

Controle Verklaring
De controle op de jaarrekeningen van het UO Basiszorg en het Zorgvoorzieningenfonds is door het accountantskantoor Lutchman en Co. geschiedt. Doordat het SZF tot op heden geen opgave heeft gedaan of de drie procent afdracht heeft gestort in het Zorgvoorzieningenfonds ten behoeve van haar deelnemers die bij haar als “zorgverzekeraar” zijn aangesloten, is de accountant nog niet in staat de controle af te ronden en een verklaring bij de jaarrekeningen te verstrekken. Dit vanwege het feit dat de getrouwheid van het vermogen en het daarbij behorend resultaat onvoldoende is. Indien er een uitspraak komt over de drie procent afdracht door het SZF waardoor er een materiele verandering komt in het vermogen, kan de accountant de controle verklaring verstrekken.

Uitgevoerde activiteiten
De voorlichting naar de samenleving toe was vanuit de overheid gestart vóór de inwerking treding van de Wet BZV. Na het instellen van het bestuur van het UO Basiszorg heeft dit orgaan de voorlichting overgenomen en onder eigen beheer gecontinueerd in 2015. De voorlichtingscampagne opgestart door de Regering stond bekend als “Aksi Mi” en “Sociaal Zekerheidsstelsel” en werd gevoerd via TV, Radio, Krant, Billboards, Website en Facebook.

Een compleet overzicht van de jaarcijfers en de uitgevoerde activiteiten is te lezen in het jaarverslag onder de knop:

Aantal pagina’s 34 • Taal Nederlands • Land Suriname

Bron: Uitvoeringsorgaan Basiszorg
Tags: social security and national health insurance, social & health insurance, suriname, jaarverslag, rapport, zorg, verzekering, basisverzekering, health, healthcare, gezondheid, gezondheidszorg, bank, wet, wetten, ministerie, pensioen, algemeen pensioenfonds, begroting,

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now