Jaarverslag 2015 Algemeen Pensioenfonds Curacao

Print

Het jaarverslag 2015 verschaft informatie over het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao. De financiële informatie is ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening 2015 van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao.

Het bestuur, directie en medewerkers van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao zijn sinds haar oprichting op 10 oktober 2010 met voortvarendheid te werk gegaan om de fundamenten te leggen voor de toekomst van het fonds en in het bijzonder om de realisatie van de gestelde strategische doelen te waarborgen.

APC heeft de markt waarin zij opereert drastisch zien veranderen in de afgelopen jaren. Mede gelet op deze veranderingen heeft in augustus 2015 een strategische heroriëntatie plaatsgevonden, dat heeft geleid tot een aantal strategische keuzes noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling en positionering van APC.

De strategische heroriëntatie heeft geresulteerd in het Business plan: “APC Dé Pensioen- en Beleggingsexpert!” voor de jaren 2016 – 2018. APC heeft immers, sinds oprichting van haar voorganger het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen, meer dan 75 jaar ervaring als expert op het gebied van pensioen en beleggingen. Daarnaast heeft APC een groot aantal deelnemers en is APC één van de grootste investeerders in Curaçao. APC ziet de toekomst ook met vertrouwen tegemoet.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now