Jaarverslag 2014 van de Ombudsman van Curacao

Print

Indien de taakuitoefening van de Ombudsman in het verslagjaar omschreven zou moeten worden met slechts één woord, zou dat het woord “stabiliteit” zijn. De in 2013 ingezette trajecten zijn in 2014 voortgezet en nieuwe voornemens zijn zonder al te veel knelpunten op een succesvolle wijze uitgevoerd. Het jaar 2014 was voor de Ombudsman dan ook een positief jaar en de Ombudsman kijkt daar met tevredenheid op terug.

In 2014 is het personeelsbestand van het Bureau van de Ombudsman met een klachtbehandelaar en een Secretaris versterkt. Mede dankzij deze personele uitbreiding is de productiviteit van de organisatie toegenomen. Deze verhoogde productiviteit is onder meer te zien aan het aantal gehouden hoorzittingen in 2014. Het aantal hoorzittingen is gestegen van drie [3] in 2013 tot veertien [14] in 2014. In het verlengde hiervan merkt de Ombudsman op dat het haar is opgevallen dat de vertegenwoordigers van de desbetreffende Ministeries tijdens een hoorzitting doorgaans bereid zijn om oplossingsgericht te werk te gaan. Dit is een positieve ontwikkeling en geeft de hoop dat de overheid in de toekomst de formele rapporten van de Ombudsman met de nodige zorgvuldigheid en voortvarendheid zal behandelen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now