Jaarrede van de President van de Republiek Suriname over het dienstjaar 2017

Print

De Jaarrede aangaande het door de Regering te voeren beleid in het dienstjaar 2017 zal qua opzet anders ingericht zijn dan traditioneel het geval is. Hoe kan het ook anders, Mevrouw de Voorzitter.
Met het besluit van de Regering om gebruik te maken van de financieel-monetaire mogelijkheden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om onze zwak geworden economie te saneren en te versterken, heeft zij ook gekozen voor het strakke regiem van economische maatregelen van het IMF.
De kritieke sociaal-economische situatie van ons land gaf ons weinig andere mogelijkheden om op relatief korte termijn en op effectieve wijze middels efficiënte en structurele hervormingen, de economische neergang te keren en deze tegelijkertijd om te zetten in duurzame ontwikkeling, dat wil zeggen: omzetten in een structurele economische groei geïntegreerd met maatschappelijke stabiliteit. De maatregelen van het IMF zullen met de nodige discipline door de Regering uitgevoerd moeten worden en deze zullen pas met de nodige offers van ons allen, over een jaar tot twee, beginnen te leiden tot de gewenste resultaten voor onze toekomst. Onnodig te vermelden dat wij als volk geen eenvoudige weg te bewandelen hebben; deze weg is geen gemakkelijke en zij zal veel van ons allen vergen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now