Jaarplan 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Topic - Reading time 1 minute

Dit Jaarplan zet uiteen hoe de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied haar taken uitvoert in 2017 en welke accenten daarin worden aangebracht. Tevens schetst het Jaarplan de concrete beleidskaders en omvat het de uitv


Dit Jaarplan zet uiteen hoe de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied haar taken uitvoert in 2017 en welke accenten daarin worden aangebracht. Tevens schetst het Jaarplan de concrete beleidskaders en omvat het de uitvoering van beleidsvoornemens uit het Lange Termijn Plan 2009-2018 (LTP). Het Jaarplan wordt vastgesteld door de Rijksministerraad (RMR).

Het Jaarplan wordt conform de Rijkswet Kustwacht voorbereid door de Kustwachtcommissie (KWC). Het Presidium van de KWC is belast met de afstemming op hoofdlijnen van het beleid, het beheer en de middelen van de Kustwacht. Bij het opstellen van het Jaarplan zijn alle bij de Kustwacht betrokken ministeries van de vier landen betrokken zoals weergegeven in onderstaande tabel “betrokken ministeries”. Het Jaarplan is het resultaat van overleg tussen de vier landen.