Inspectieonderzoek hulp aan slachtoffers van delicten en verankering positie in wetgeving

Topics: Justice & Law EnforcementReading time 1 minute
Print

De Raad voor de rechtshandhaving heeft onderzocht op welke wijze in Sint Maarten binnen de justitiële keten hulp wordt geboden aan slachtoffers van delicten. De Raad heeft de aanbevelingen van de Verenigde Naties inzake de grondrechten voor slachtoffers van delicten, zoals opgenomen in de VN-verklaring ‘Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power’, als uitgangspunt genomen en vergeleken met de relevante bepalingen van de wetgeving van Sint Maarten. Ook bij de beoordeling van het proces van slachtofferhulp heeft de Raad getoetst aan die VN-aanbevelingen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now