Immigranten op Bonaire

Print

Een oriënterend onderzoek naar de situatie van immigranten op Bonaire

Voor u ligt het resultaat van een oriënterend onderzoek naar de positie van immigranten op Bonaire. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Projectbureau Integrale Wijkaanpak (IWA). IWA houdt zich bezig met het duurzaam en tastbaar verbeteren van de woon- en leefomstandigheden in de wijken van Bonaire op integrale wijze.

Een integrale aanpak op wijkniveau houdt in dat verschillende aspecten van wijkontwikkeling gelijktijdig en gezamenlijk worden aangepakt. Een integrale werkwijze richt zich op zowel materiële verbeteringen -zoals het opknappen van woningen, de infrastructuur en de gemeenschappelijke voorzieningen - als op sociale en economische verbeteringen.

IWA hanteert een ‘achter de voordeur’- beleid, waarbij niet wordt afgewacht tot mensen zelf aankloppen met problemen, maar waarbij wijkwerkers er actief op uittrekken om vertrouwen op te bouwen met mensen in de wijk. Zodoende kunnen problemen in een vroeg stadium opgemerkt en aangepakt worden. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid door inwoners zodanig te ondersteunen en activeren, zodat zij volwaardig en zelfstandig kunnen meedoen binnen de samenleving. Zo nodig worden andere organisaties en stakeholders betrokken bij de aanpak van problemen.

Binnen IWA is een wijkwerker werkzaam die zich focust op de positie van immigranten. De gespecialiseerde wijkwerker helpt de immigranten op Bonaire de weg te vinden binnen de verschillende instanties, wijst op mogelijkheden welke de kwaliteit van leven kunnen verbeteren en is voor velen een aanspreekpunt bij uiteenlopende problemen.

De resultaten van dit onderzoek zijn beschikbaar onder de knop:

Aantal pagina’s 72 • Taal Nederlands • Land Bonaire
Abstract available in English • Resumen disponibel na Papiamentu

Bron: Openbaar Lichaam Bonaire

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now