Het opsporingsproces door rechere in Sint Maarten

Print

De Raad voor de rechtshandhaving (hierna: de Raad) is belast met de algemene inspectie van de organisaties van de justitiële keten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Curaçao en Sint Maarten. De Raad kijkt daarbij naar de effectiviteit, de kwaliteit van de taakuitoefening en het beheer. Daarnaast is de Raad belast met de algemene inspectie van de kwaliteit en effectiviteit van de justitiële samenwerking tussen de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten.

De Raad heeft in zijn jaarplan voor 2016 vastgelegd welke onderwerpen dit jaar aan bod komen. Eén van deze onderwerpen is het vervolgonderzoek naar het opsporingsproces door de recherche in Sint Maarten. In een vervolgonderzoek evalueert de Raad of en op welke wijze opvolging is gegeven aan de toen geformuleerde aanbevelingen. Met een vervolgonderzoek beoogt de Raad primair te bewerkstelligen dat, daar waar aanbevelingen niet (geheel) tot opvolging hebben geleid, de minister van Justitie prioriteit zal geven aan de uitvoering van de aanbevelingen van de Raad.

Het in juni 2013 door de Raad uitgebrachte inspectierapport ‘Het opsporingsproces door de recherche in Sint Maarten’ bevatte 25 aanbevelingen ter verbetering van het functioneren van het opsporingsproces van de recherche van het Korps Politie Sint Maarten (hierna ook: het KPSM). De aanbevelingen hadden betrekking op de volgende aspecten: organisatie, formatie, sturing, informatievoorziening en resultaten van het opsporingsproces door de recherche. De aanbevelingen zijn conform artikel 30, derde lid van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving gericht aan de minister van Justitie en waren ingedeeld in: ‘aan de minister van Justitie’, ‘aan de minister van Justitie en het KPSM’ en ‘aan de minister van Justitie ten aanzien van het korps.’

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now