Handboek Overheidssubsidies Aruba 2016-2017

Print

Voor u ligt het “Handboek Overheidssubsidies Aruba”. Dit handboek is bedoeld als informatiebron voor instellingen (bestuursleden en directies) die overheidssubsidies ontvangen, ministeries met hun desbetreffende beleidsdirecties, het Coördinatiebureau Overheidssubsidie en de Directie Financiën. Dit handboek is een praktisch hulpmiddel dat ondersteuning biedt aan de voornoemde stakeholders. In het handboek worden de onderdelen beschreven die belangrijk zijn bij de toekenning van subsidies door de overheid, onder andere de richtlijnen en procedures omtrent het subsidieproces.

Het streven met dit handboek is om op een gestandaardiseerde en uniforme wijze het subsidieproces voor zowel de overheid als voor de gesubsidieerde instellingen beter te structureren. Dit handboek dient als leidraad gebruikt te worden om houvast en duidelijkheid te geven in de verhouding tussen de overheid (subsidiegever), met name de desbetreffende minister, en de gesubsidieerde instellingen (subsidieontvanger) voor wat betreft overheidssubsidies.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now