Handboek Loonbelasting en Premies 2017 BES

Print

Dit handboek is bestemd voor iedereen die te maken heeft met de inhouding en afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de premies Besluit zorgverzekering BES. Het handboek is dus voor u bedoeld als u werkgever bent, maar bijvoorbeeld ook als u bij een loonadministratie werkt.

Dit handboek is opgebouwd in twee delen namelijk een stappenplan (deel 1) en een aantal thema’s (deel 2).

In deel 1 vindt u algemene informatie over onder meer de dienstbetrekking, welke gegevens u moet administreren en welke gegevens u van uw werknemer nodig heeft om tot een juiste inhouding te komen. Daarnaast vindt u informatie over de wijze van berekenen, de afdracht op aangifte en de informatie die u aan ons en de werknemer moet verstrekken.

In deel 2 vindt u specifieke informatie over verschillende thema’s waaronder de dienstbetrekking, het loonbegrip en de ex-patriateregeling.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now