Halfjaarrapportage Curacao en Sint Maarten juli - december 2016

Print

De voorliggende halfjaarrapportage gaat in op de periode van juli tot en met december 2016.

Inhoud
Na een algemeen deel wordt afzonderlijk de stand van zaken over de landen Curaçao en Sint Maarten toegelicht voor wat betreft:

• de begroting
• de verantwoording over het tweede halfjaar van 2016
• overige gerelateerde onderwerpen

Algemeen

Curacao
Uit de halfjaarraportage is te lezen dat de focus bij Curaçao in de tweede helft van het jaar vooral lag bij de monitoring van de ontwikkeling van de belastinginkomsten en de ontwikkelingen van de sociale fondsen. Daar waar de belastinginkomsten aanvankelijk iets achter op schema lagen, is er in de tweede helft van het jaar een inhaalslag zichtbaar. De loon- en inkomstenbelasting blijft wel achterlopen op de prognose.

Voor Curaçao geldt dat er in september in verband met de verkiezingen geen reguliere gesprekken zijn geweest met de minister van Financiën, de Raad van Ministers, en de Staten. In december hebben deze reguliere gesprekken wel plaatsgevonden. Aangezien er nog geen nieuwe regering was gevormd, is gesproken met de demissionaire minister van Financiën en de demissionaire Raad van Ministers. Daarnaast is kennisgemaakt met de nieuwe Statenleden.

Sint Maarten
Sint Maarten heeft in het tweede halfjaar van 2016 voor de uitdaging gestaan om de begroting, ondanks tegenvallende inkomsten, alsnog te realiseren. Hierbij is duidelijk gebleken dat de realisatie van de begroting in toenemende mate afhankelijk werd van incidentele inkomsten. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling die op termijn niet houdbaar is. Op basis van de realisaties over het eerste halfjaar had het Cft al geconstateerd dat de begroting op dat moment niet meer in overeenstemming was met de normen uit de Rft. Hoewel in het tweede halfjaar meerdere incidentele baten zijn gerealiseerd kan nog niet definitief worden geconcludeerd dat de begroting weer in overstemming is met de Rft.

Op Sint Maarten hebben in september de reguliere gesprekken met de minister van Financiën, de council of ministers en de Staten ook geen doorgang gevonden in verband met de verkiezingen. Deze gesprekken hebben tijdens het bezoek van het College in december alsnog plaatsgevonden.

Lees het volledig rapport onder de knop:

Aantal pagina’s 10 • Taal Nederlands • Land Curacao en Sint Maarten

Bron: College financieel toezicht
Tags: public finance and tax, advies, college financieel toezicht, cft, rapport, finance, financien, sint maarten, st. maarten, curacao, begroting, investering, belastingdienst, belasting, belastingen, ministerie van financien, budget, szv, ziekenhuis, zorg, hno,

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now