Gemeenschappelijk Hof Van Justitie Jaarverslag 2016

Print

In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en een blik geworpen op de nabije toekomst. Het thema van dit jaarverslag is "Visie". In 2016 heeft het Gemeenschappelijk Hof namelijk het visietraject afgerond met als resultaat de formulering van een missie en visie voor de komende vijf jaar. Dit alles tegen de achtergrond van kostenbewust blijven werken aan efficiency en dienstverlening.

Missie en Visie


In de missie, het bestaansrecht van het Hof, wordt benadrukt dat het Hof dienend is. Het Hof dient de rechtstaat met onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak.
De visie van het Hof draait om verschillende kernwaarden die vertaald zijn in centrale doelen voor de komende jaren:

• Het vergroten van de toegankelijkheid van de rechtspraak
• Het waarborgen van het vertrouwen in de rechtspraak
• Het stimuleren van professionalisering en kwaliteit
• Het verbeteren van klantvriendelijkheid

Centrale Doelstelling


Er is voor gekozen om ieder jaar één centrale doelstelling extra aandacht te geven. In het jaar 2017 zal dat zijn professionalisering en kwaliteit. Hoe het Hof dit doel wil bereiken is uitgewerkt in het Jaarplan 2017.

Financiën


De begroting van 2016 is tot stand gekomen door het toepassen van het kostprijsmodel, deze begroting is door de vier Ministers van Justitie in het Justitieel Vierpartijenoverleg goedgekeurd. De bijdrage van elk land wordt bepaald op basis van het aantal ingestroomde zaken, conform het kostprijsmodel.

Resultaat 2016
Het Hof heeft over 2016 een positief resultaat behaald. Dit resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de lagere personeelskosten. Deze kosten zijn lager omdat niet alle vacatures konden worden opgevuld en door lagere pensioenkosten als gevolg van de wijzigingen in de pensioenregeling, uitgevoerd door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC).

Personeelskosten
Deze kosten waren in 2016 hoger dan begroot. Er is meer tijdelijk personeel ingehuurd om vacante functies waarvoor nog geen vaste invulling was gevonden, te kunnen ondervangen. Daarnaast is er ook meer geïnvesteerd in training en opleiding.

Pensioenkosten
De pensioenkosten zijn lager dan het voorgaande jaar door de aangepaste pensioenregeling en door de openstaande vacatures. Vanaf 1 januari 2016 hebben ambtenaren en gelijkgestelden, aangesloten bij het APC, niet meer de mogelijkheid om vervroegd uit dienst te treden op de leeftijd van 55 jaar. Daarnaast is de pensioenregeling per 1 januari 2016 gewijzigd. Deze combinatie van wijzingen heeft ertoe geleid dat de premies die het Hof aan het APC moet afdragen lager zijn en dat delen van de pensioenvoorzieningen vrijvallen.

Meer details uit het jaarverslag leest u hier onder de knop: 

Aantal pagina's 32 • Taal Nederlands • Land Koninkrijk der Nederlanden

Bron: Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Tags: justice and law enforcement, aruba, curacao, sint maarten, st. maarten, bonaire, saba, statia, st. eustatius, bes, IT, ICT, belastingdienst, belasting, financien, begroting, ministerie van justitie, ministry of justice, minister van justitie, justitie, politie.

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now