Gemeenschappelijk Hof van Justitie Jaarverslag 2013

Print

Het jaar 2013 stond in het teken van een overgang. De afgelopen jaren is onder het voorgaande bestuurd hard gewerkt aan de totstandkoming van het Hof als een organisatie die in staat moet zijn om nu en in de toekomst aan de eisen van een kwalitatief goede en betrouwbare rechtspleging in de landen te voldoen. Daarvoor moesten fundamenten worden gelegd die duurzaam geschikt zijn om het Hof zijn taken als zelfstandig instituut voor handhaving van het recht en geschilbeslechting te kunnen laten vervullen. Uit de bijdragen van voormalig president Lisbeth Hoefdraad en voormalig vicepresident René van Veen blijkt wat dit heeft ingehouden. Het Hof is hen en alle andere voormalige bestuursleden en medewerkers veel dank verschuldigd. Op de gelegde stevige fundamenten kan nu worden voortgebouwd.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now