Gemeenschappelijk Hof van Justitie Jaarverslag 2012

Print

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft ten tijde van de verzelfstandiging het voornemen uitgesproken om op alle fronten een organisatie te zijn die effectief en transparant omgaat met de verkregen verantwoordelijkheden. Dit voornemen heeft zich in de afgelopen twee jaar vertaald in het ontwerp en de implementatie van efficiënte en transparante bedrijfsprocessen. Een boeiend en leerzaam traject met talrijke veranderingen, soms teleurstellingen, maar gelukkig ook veel goede resultaten, waarvan dit jaarverslag een overzicht biedt.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now