Gemeenschappelijk Hof van Justitie Jaarverslag 10-10-2010 - 2011

Print

Het Hof heeft bij de oprichting een aantal verplichte voorzieningen moeten treffen voor wat betreft toekomstige, vooral personele kosten. Deze voorzieningen zijn het gevolg van verplichtingen van de landen uit het verleden, die het Hof uit hoofde van de Rijkswet heeft overgenomen en waarvoor het Hof derhalve in de toekomst de lasten zal moeten dragen. Voor enkele voorzieningen, zoals de voorziening duurtetoeslag en de voorziening VUT, is overeengekomen dat het Hof de eventuele kosten op het betreffende land kan verhalen. Voor deze voorzieningen heeft het Hof een vordering op de betreffende landen op de beginbalans opgenomen. Tevens zijn er (verplichte) voorzieningen gevormd voor toekomstige kosten zoals kosten in het kader van ambtsjubilea en dekkingstekorten bij de pensioenverzekeraars. Deze voorzieningen zijn niet gedekt en dragen bij aan een negatief eigen vermogen op de beginbalans.

De vestiging Aruba is op grond van de afspraken die met het Land Aruba gemaakt zijn pas per 1 januari 2011 in de begroting van het Hof overgenomen. Die afspraak is gemaakt vanwege het praktische voordeel dat de bedrijfsvoering gedurende de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 onder de bestaande landsbegroting kon worden voortgezet.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now