Gecombineerd financieel verslag AZV 2015

Print

Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag 2015 van het Uitvoeringsorgaan AZV en het Algemeen Fonds Ziektekosten. Dit jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

 

    • het verslag van de Directie over het boekjaar 2015;

 

    • het verslag financieel beheer en rechtmatigheid 2015;

 

    • het gecombineerd financieel jaarverslag 2015.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now