Gebruik geweldsmiddelen door functionarissen KPN, RST, JICN en KMar op de BES eilanden

Print

In zijn Jaarplan 2014 heeft de Raad voor de rechtshandhaving (de Raad) vastgelegd welke onderzoeken in 2014 worden uitgevoerd. Eén van deze onderzoeken betreft het gebruik van geweldsmiddelen. De Raad vindt dit een belangrijk onderwerp, omdat het gebruik van geweldsmiddelen het monopolie van de overheid betreft. Het is dan ook zaak dat het gebruik van geweldsmiddelen voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Dit rapport bevat de uitkomsten van een onderzoek door de Raad naar het gebruik van geweld door het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Koninklijke Marechaussee (KMar), het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now