Financiële Management Rapportage Curacao 2016 inclusief Uitvoeringsrapportage 2e kwartaal 2016

Print

De Financiële Managementrapportage (FMR) heeft als hoofddoelstelling inzicht te verschaffen in de actuele ontwikkelingen van de baten/inkomsten en de lasten/uitgaven ten opzichte van de prognose evenals in die van de (voorlopige) balanspositie van het Land Curaçao in het beschouwde dienstjaar (2016) in vergelijking met de (al dan niet voorlopige) uitkomsten van het voorafgaande dienstjaar. In deze rapportage zijn naast de gerealiseerde uitkomsten (gewone dienst, kapitaaldienst en kortlopende financiering), de baten/inkomsten en de lasten/uitgaven volgens de (eerste) prognose (BA2016v1) voor het lopende dienstjaar opgenomen. Deze prognose wordt nader uitgewerkt in bijlage 1 van deze rapportage.

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now