Eindrapport Confronting Caribbean Challenges Opinieonderzoek Aruba, Bonaire, Curacao, Saba en St. Eustatius

Print

1. Inleiding: Doelstelling van het Opinieonderzoek

Deze eindrapportage biedt een overzicht van de resultaten van het opinieonderzoek van Confronting Caribbean Challenges (CCC), dat in het najaar van 2015 op de zes Nederlands-Caribische eilanden is uitgevoerd. In deze inleidende paragraaf wordt achtergrondinformatie gegeven over het CCC-project en zullen de doelstellingen van het opinieonderzoek worden uitgelegd. In volgende paragrafen zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan de opzet en organisatie van het opinieonderzoek en aan de mate van respons en participatie. In de vierde paragraaf zullen de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd en in de laatste paragraaf worden de bevindingen van het opinieonderzoek kort samengevat.

1.1 Confronting Caribbean Challenges

Het onderzoeksproject Confronting Caribbean Challenges (CCC) poogt op basis van historisch en contemporain onderzoek een scherper beeld te construeren van de hedendaagse politiek en van discussies over eilandelijke identiteiten op de postkoloniale Antillen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now