Economic Developments in 2016 and outlook for 2017 / Economische ontwikkelingen in 2016 en vooruitzichten voor 2017 - Curacao / Sint Maarten

Topic - Reading time 2 - 3 minutes

Preliminary data suggest that economic growth in Curaçao remained flat in 2016 (0.0%), following an increase of 0.3% in 2015. Meanwhile, real GDP expanded by a mere 0.1% in Sint Maarten, a slowdown compared to the 0.4% growth registered in 2015. Bot

Preliminary data suggest that economic growth in Curaçao remained flat in 2016 (0.0%), following an increase of 0.3% in 2015. Meanwhile, real GDP expanded by a mere 0.1% in Sint Maarten, a slowdown compared to the 0.4% growth registered in 2015. Both countries recorded a deflation –a decline in the average prices- on the account of a fall in international oil prices.
The economic stagnation in Curaçao was caused by a growth in domestic demand offset by a drop in net foreign demand. Domestic demand grew because of higher private and public spending. Both consumption and investment contributed to the rise in private spending. Meanwhile, public demand was up as a result of an increase investments, including the construction of the new hospital and the upgrading of the road infrastructure. Also, public consumption increased because of more disbursements on goods & services. The negative contribution of net foreign demand was caused by a decline in exports that surpassed the lower imports. A sectoral analysis shows that real value added increased in the construction, financial intermediation and utilities sectors, while the restaurants & hotels, manufacturing, wholesale & retail trade, and transport, storage and communication sectors recorded a contraction.Volgens voorlopige cijfers is de economische groei in Curaçao in 2016 nihil geweest (0,0%), nadat een groei van 0,3% in 2015 werd geregistreerd. In Sint Maarten is het reële BBP met slechts 0,1% gegroeid in 2016, wat een vertraging is vergeleken met de expansie van 0,4% die in 2015 werd geregistreerd. Beide landen registreerden een deflatie –een daling van het algemene prijspeil– als gevolg van een afname in de internationale olieprijzen.
De economische stagnatie in Curaçao werd veroorzaakt door een toename in de binnenlandse vraag die teniet werd gedaan door een afname in de netto buitenlandse vraag. De toename in de binnenlandse vraag kan worden toegeschreven aan meer particuliere en overheidsbestedingen. Zowel de consumptie als de investeringen droegen bij aan de groei in de particuliere bestedingen. De overheidsbestedingen namen toe door een stijging in de investeringen, waaronder de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de verbeteringen aan het wegennet van Curaçao. Voorts steeg de overheidsconsumptie door meer uitgaven aan goederen en diensten. De negatieve bijdrage van de netto buitenlandse vraag was het gevolg van een daling van de exporten die de lagere importen overtrof. Een analyse naar sector toont aan dat de reële toegevoegde waarde in de sectoren bouw, financiële dienstverlening en utiliteiten is toegenomen, terwijl de sectoren restaurants & hotels, industrie, groot- & kleinhandel en transport, opslag & communicatie een afname registreerden.