De Nationale Gezondheidsenquête Curacao 2017

Print

De Nationale Gezondheidsenquête Curacao 2017 is gepubliceerd.

Actueel Beeld
De nationale gezondheidsenquête (NGE) 2017 geeft een actueel beeld van de gezondheidsstatus, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen van Curaçaoënaars van 18 jaar en ouder.
In dit rapport worden de resultaten van de NGE 2017 op totaalniveau, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en de mate van rond kunnen komen van het huishoudinkomen besproken. Waar mogelijk, wordt vergeleken met het eerdere NGE-onderzoek uit 2013, met andere (ei)landen in de Caribbean en met Nederland.

Doel Nationale Gezondheidsenquête
Met de publicatie van dit rapport is voor de tweede keer concreet en volledig invulling gegeven aan het doel van het NGE-onderzoek om te voorzien in recente informatie over de gezondheidssituatie in Curaçao voor het maken en monitoren van ‘evidence-based’ gezondheidsbeleid.

Resultaten

Enkele resultaten die onder meer na te lezen zijn in het rapport:

• Ervaren gezondheid: 75% van de volwassenen ervaart hun eigen gezondheid als (heel) goed, 20% als matig en 5% als (heel) slecht.

• Afwezigheid werk door gezondheidsproblemen: 43% van de volwassenen met betaald werk is in de 12 maanden voor het interview afwezig geweest op het werk wegens gezondheidsproblemen. Een kwart (26%) van de volwassenen met betaald werk is 1 tot 7 dagen afwezig geweest, 17% langer dan een week.

• Overgewicht en obesitas: 65% van de volwassenen heeft overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas), 33% heeft een normaal, gezond gewicht en 2% heeft ondergewicht.

• Verzekering: 99% van de volwassenen in Curaçao is verzekerd voor ziektekosten. Verreweg de meeste volwassenen zijn verzekerd via de Sociale Verzekeringsbank, SVB (86%), gevolgd door particuliere verzekeraars (8%) en een bedrijfsverzekering (6%).

Conclusies

Enkele belangrijke conclusies uit het rapport:

• Volwassen Curaçaoënaars voelen zich over het algemeen gezond.
• Roken en (problematisch) alcoholgebruik komt minder vaak in Curaçao voor dan in Nederland.
• Curaçaoënaars rapporteren minder vaak depressieve klachten.
• De dekking voor ziektekosten is bijna volledig: bijna iedere volwassene in Curaçao heeft een ziektekostenverzekering.
• Een kleine minderheid van de volwassenen voldoet aan de groente- en fruitnorm van twee porties per dag.
• Dagelijks frisdrankgebruik en wekelijks fastfoodgebruik komt vaker voor.
• Periodieke controle op complicaties aan de ogen en voeten van diabetespatiënten is ten opzichte van 2013 verslechterd.


Meer bevindingen uit de nationale gezondheidsenquête leest u in het rapport onder de knop:

Aantal pagina’s 174 • Taal Nederlands • Land Curacao

Bron: Volksgezondheid Instituut Curacao
Tags: Social security & National health insurance, svb, sociale verzekeringsbank, social security bank, insurance curacao, sociale verzekeringen, sociale verzekering, verzekering, curacao, ziekenhuis, basisverzekering, zorg, gezondheidszorg.

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now