De bewaking en beveiligingen van personen en objecten in Sint Maarten

Print

In zijn jaarplan 2016 heeft de Raad voor de rechtshandhaving vastgelegd welke onderzoeken in 2016 worden uitgevoerd. Eén van deze onderzoeken betreft de bewaking en beveiliging van personen en objecten.
Dit inspectieonderzoek is mede ingegeven door het eerdere onderzoek van de Raad naar ‘De beveiliging van gezagsdragers in Sint Maarten’ (2014).

Uit het onderzoek blijkt dat in Sint Maarten van een structurele aanpak van de bewaking en/of beveiliging van personen of objecten in het algemeen en in het kader van de veiligheid binnen de (straf)rechtsgang in het bijzonder geen sprake is. De inspectie wijst uit dat het tekort aan mensen, het gebrek aan (financiële) middelen, het gebrek aan voorzieningen en de kleinschaligheid van Sint Maarten meer beperkingen dan mogelijkheden met zich meebrengen in de uitvoering. Het voorgaande zorgt volgens geϊnterviewden voor een zeer zorgelijke situatie zowel ten aanzien van de bewaking en beveiliging van personen als die van objecten. De Raad concludeert dat vanuit zowel de overheid als het ministerie van Justitie meer aandacht voor het onderwerp zou moeten zijn dan thans het geval is.

Net als bij eerdere onderzoeken van de Raad het geval was, werkten de betrokken organisaties en personen op constructieve wijze mee aan het onderzoek. De Raad dankt de personen die zijn benaderd nogmaals zeer hartelijk voor hun medewerking.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now