CFT jaarverslag 2016

Print

Naast de reeds bestaande toezichtrelatie met Curaçao en Sint Maarten is met ingang van 2015 een toezichtrelatie met Aruba in werking getreden. In het afgelopen jaar heeft het College financieel toezicht hiermee voor het eerst de volledige jaarcyclus van begrotingsvoorbereiding, uitvoering en verantwoording doorlopen voor alle landen en openbare lichamen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het toezicht op gezonde overheidsfinanciën speelde zich af in een minder gunstig economisch klimaat. De economische groei stagneerde in alle drie landen. Omdat de landen tevens kampten met deflatie daalde het nominale bbp zelfs. Dit maakte het lastig om de begrote belastingontvangsten daadwerkelijk te realiseren.

Toch wisten alle drie landen door extra inspanningen en additionele ontvangsten de begrotingsnorm te realiseren. Curaçao boekte voor het vierde jaar op rij een overschot op de gewone begroting. Ook Sint Maarten realiseerde een overschot, voor de eerste keer sinds 10-10-10. Aruba maakte een belangrijke stap naar duurzame overheidsfinanciën door een begrotingstekort van 2,0% bbp te realiseren, conform de norm. Dit moet definitief blijken bij de vaststelling van de jaarrekening.

Bij deze positieve budgettaire ontwikkeling past wel de kanttekening dat voor Aruba en Sint Maarten de begrotingsresultaten sterk samenhangen met incidentele ontvangsten, zoals eenmalige stortingen door overheidsentiteiten en incidentele niet-belastingontvangsten. Voor Aruba vergt een structurele verbetering van de begroting betere beteugeling van de uitgaven, met name van de personeels-lasten.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now