Cessantiafonds Jaarrekening 2013 Sociale Verzekeringsbanks Aruba

Print

Wij hebben de bijgevoegde jaarrekening zor3 van Sociale Verzekeringsbank Aruba (Cessantia) te Aruba gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen van financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now