Cessantiafonds Jaarrekening 2012 Sociale Verzekeringsbanks Aruba

Print

Wij hebben de bijgevoegde jaarrekening zorz van het Cessantiafonds te Aruba gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de exploitatierekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen van financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now