Bureau voor de Staatschuld Jaarverslag 2015 Suriname

Print

De regelgeving met betrekking tot het Jaarverslag 2015 van het Bureau voor de Staatsschuld is vastgelegd in artikel 23 lid 4 van de Wet op de Staatsschuld van 19 maart 2002 (Staatsblad 2002 No. 27). De informatie met betrekking tot de stand van de staatsschuld zijn ontleend aan de volgens artikel 24 uitgebrachte Jaarrekening, met daarin de balans en staat van baten en lasten over 2015 van het Bureau voor de Staatsschuld en de volledige comptabele verantwoording van het gevoerd beheer van de staatsschuld door het Bureau.

De ontwikkeling van de Staatsschuld in 2015 kenmerkt significante stijging van de nominale wettelijke Staatsschuld met ca. 36 procentpunten tot SRD 7,9 miljard en van de schuld-BBP ratio met 12 procentpunten tot 45,7%. Het financieringstekort van de overheid van ca. 10% van het BBP alsmede het aangaan van de geconsolideerde lening bij de Centrale Bank van Suriname in september 2015 hebben geleidt tot de significante stijging van de staatsschuld in het afgelopen jaar.

Er is voor ca. SRD 2,6 miljard nieuwe binnenlandse schuld aangetrokken, waarvan meer dan 90% bij de Centrale Bank van Suriname. Aan nieuwe buitenlandse schuld is er voor ca. US$ 184 miljoen aan nieuwe schuld aangegaan.

Vanwege de enorme toename van de schuld-BBP ratio tot 45,7%, is de ruimte voor het aangaan van nieuwe schuld per ultimo 2015, 14,3% van het BBP, dat neerkomt op ca. SRD 2,5 miljard (ca. US$ 734,0 miljoen).

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now