Brief advies vastgestelde begrotingswijziging 2016 Aruba

Print

Met kenmerk Cft 201700015 d.d. 27 januari 2017 hebben wij van u een advies ontvangen op de vastgestelde begrotingswijziging 2016 land Aruba.
In deze adviesbrief doet u een viertal aanbevelingen waarover wij u gaarne willen informeren. U geeft de volgende aanbevelingen:

1. Als uit de derde uitvoeringsrapportage blijkt dat de realisatie van de middelen niet op schema ligt dan dient de middelenaanwas en met name die van de indirecte belastingen aangepast te worden en daarnaast dient deze in het licht van de neerwaarts bijgestelde BBP-cijfers beter onderbouwd te worden in de door de Staten goed te keuren begratingswijziging 2016.

De noodzakelijkheid van deze aanbeveling ontgaat ons, omdat u zelf in uw puntsgewijze toelichting heeft opgenomen dat ten tijde van de verzending van deze aanbevelingsbrief, uit de derde uitvoeringsrapportage duidelijk is geworden dat Aruba op schema ligt met de middelengroei.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now