Beleidsreacties rapport Raad van de Rechtshandhaving naar aanleiding van doorlichting Justitiële Inrichting CN + Stichting Reclassering CN

Print

De Raad is over het algemeen positief over de gang van zaken in de JICN. Een hecht team medewerkers zet op betrokken wijze een verantwoord ‘detentieproduct’ neer. De omstandigheden waarbinnen dit alles plaatsvindt, zijn niet altijd optimaal, maar met een flinke dosis creativiteit en improvisatievermogen draait thans een professionele organisatie. De gedetineerden komen daarbij, bezien vanuit het toegepaste toetsingskader, betrekkelijk weinig tekort. Er is sprake van wederzijds respect tussen medewerkers en gedetineerden, hetgeen volgens de Raad een belangrijke basis is om binnen een penitentiaire setting met elkaar samen te werken.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now