Advies derde begrotingswijziging 2017 Bonaire

Print

Op 2 augustus jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de tweede uitvoeringsrapportage (UR) inclusief een derde begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2017 ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de ingediende begrotingswijziging. De reactie op de uitvoeringsrapportage ontvangt u in een afzonderlijke brief.

Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting 2017. Uit de BW volgt dat het totaal aan baten en lasten per saldo ongewijzigd blijft. U stelt per saldo een totaal van USD 576.984 aan wijzigingen voor.

Het volledig advies vindt u onder de knop:

Aantal pagina’s 2 • Taal Nederlands • Land BES

Bron: College financieel toezicht
Tags: public finance and tax, advies, college financieel toezicht, cft, finance, financien, bonaire, saba, st.eustatius, statia, bes, begroting, budget

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now