Aanpak van de bestrijding van overvallen in Sint Maarten

Print

In zijn Jaarplan 2015 heeft de Raad voor de rechtshandhaving (hierna: de Raad) vastgelegd welke onderzoeken in 2015 worden uitgevoerd. Eén van deze onderzoeken betreft de aanpak van de bestrijding van overvallen in de landen die onder de inspectiebevoegdheid van de Raad vallen. Dit onderzoek betreft de aanpak van de bestrijding van overvallen in Sint Maarten. Overvallen hebben niet alleen een grote impact op de slachtoffers en het veiligheidsgevoel van de samenleving als geheel maar zijn ook schadelijk voor het imago van Sint Maarten, van negatieve invloed op de economie en hebben een negatieve uitstraling naar het toerisme.

Op woensdag 5 augustus 2015 bereikte de strijd tegen overvallen een tragisch dieptepunt met een zeer gewelddadige gewapende overval in de Frontstreet in Philipsburg, het (toeristisch) hart van Sint Maarten, waarbij een jonge agent zwaargewond is geraakt en enkele dagen later aan zijn verwondingen is bezweken.

Overvallen zijn aan de orde van de dag op Sint Maarten. Hoewel er een afname is te zien in het aantal geregistreerde overvallen, worden de gepleegde overvallen gekenmerkt door verharding. Op klaarlichte dag worden overvallen gepleegd op onder meer woningen, banken, juweliers en supermarkten waarbij geweld absoluut niet wordt geschuwd door de overvallers.

Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de stand van zaken betreffende de aanpak van de bestrijding van overvallen in Sint Maarten. Deze bestrijding vergt speciale aandacht van het Openbaar Ministerie en de politie. Ondanks de grote toewijding van de leden van het Korps Politie Sint Maarten waarmee, voornamelijk de Special Unit Robberies, zich dagelijks inzet maakt de Raad zich zorgen over de huidige aanpak van de bestrijding van overvallen. Daarnaast valt vooral op preventief gebied nog zeer veel winst te behalen. De Raad dringt er op aan om de handen in een te slaan en tezamen met zowel de publieke als de private sector te komen tot een effectieve aanpak van de bestrijding van overvallen waarbij een sluitend pakket aan niet alleen tijdelijke maar ook structurele maatregelen worden ingezet op zowel preventief als repressief gebied.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now