Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Elgin wederom in lastig parket

31/01/2017

PARAMARIBO – Auditeur-militair Roy Elgin staat weer op een eenzaam kruispunt in het 8 Decemberstrafproces. De instructie die hij maandag namelijk van de Krijgsraad kreeg, staat haaks op de opdracht die hij van de procureur-generaal (pg), zijn chef, heeft gehad.

Elgin heeft op eerdere zittingen steeds benadrukt dat hij al sinds 2012 gereed is om zijn requisitoir te houden. De pg droeg hem in juni van het vorig jaar echter op om de Krijgsraad te verzoeken de zaak onmiddellijk stop te zetten, omdat de regering artikel 148 had ingezet om strafvervolging in deze zaak te beëindigen.

President van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, heeft het verzoek echter afgewezen en Elgin opgedragen terstond het strafvoorstel te presenteren. Tijdens een schorsing heeft de pg de auditeur-militair geïnstrueerd kort uitstel te vragen, wat ook gehonoreerd is.

Volgens de advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, is Elgin niet verplicht gevolg te geven aan de opdracht van de Krijgsraad om een strafvoorstel te presenteren. “Hij kan weigeren.” Hij voegt er echter aan toe dat de Krijgsraad bevoegd is om de zaak toch verder te behandelen en een oordeel te vellen op basis van de getuigenverklaringen tijdens de rechtszittingen.

Advocaat Irvin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse, was opmerkelijk zwijgzaam over de beslissing van de Krijgsraad. Maar verrast is hij niet met deze stap, omdat hij met deze mogelijkheid van de rechter rekening had gehouden.

Evenals Kanhai wacht ook advocaat Gerold Sewcharan van verdachte Edgar Ritfeld, het strafvoorstel met belangstelling af. Volgens Sewcharan bestaan er geen obstakels die de voortgang van het strafproces kunnen stuiten. Ritfeld is de enige verdachte die zich officieel tegen amnestie heeft verzet en een uitspraak wenst van de Krijgsraad. De verdachte ontkent elke betrokkenheid bij de slachting van 8 december 1982.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top